گروه آموزشی دوره ی ابتدایی

هماهنگ کننده فعالیت های علمی و آموزشی مدارس ابتدایی ایران در سرپرستی شبه قاره هند

حروف مقطعه درقرآن

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم دی 1389ساعت 17:41  توسط سرگروه پایه پنجم- حمید روستائی فارسی  | 

واحدهای شمارش

باب واحد شمارش خانه و مغازه
بار واحد شمارش كالاي بسته بندي شده

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی 1389ساعت 10:53  توسط سرگروه پایه پنجم- حمید روستائی فارسی  | 

ازمون بین المللی پرلز در مقطع ابتدایی برگزار می گردد

ازمون بین المللی پرلز(PiRLS)مطالعه بین المللی پیشرفت سوادخواندن یادرک مطلب است که توسط انجمن معتبربین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA)هر۵سال یکباروبرای دانش اموزان۹-۱۰ساله(پایه جهارم ابتدایی)برگزارمی شود.ایران ازسال۲۰۰۱دراین ازمون شرکت کرده است که درازمون۲۰۰۱رتبه ی۳۲رادربین۳۵کشورودرسال۲۰۰۶رتبه ی۴۲رادربین۴۵کشورشرکت کننده کسب کرده است.دورجدیداین ازمون در۱۵فروردین۱۳۹۰دربیش از۲۰۰مدرسه وبین۵۰۰۰دانش اموزبانمونه گیری برگزار می گردد.

تعریف سوادخواندن براساس پرلزچنین است:توانایی ساخت معناودرک مطلب واستفاده وکاربردشکل های متفاوت زبان نوشتاری موردنیازجامعه وارزشمندبرای فرد

دراین پروژه سوادخواندن از۳جنبه ی زیرموردمطالعه قرارمی گیرد:

۱فراینددرک مطلب

۲هدفهای رفتاری

۳رفتارهاونگرش های خواندن

جنبه های مربوط به درک مطلب وهدفهای خواندن ازطریق پرسش وپاسخ مربوط به متن های دفترچه های ازمون وجنبه ی رفتارهاونگرش های خواندن به وسیله ی پرسشنامه های پنجگانه(معلم-دانش اموز-اولیا-مدرسه-چگونگی سوادخواندن)موردمطالعه وارزشیابی قرارمی گیرد.

انواع متن های مورداستفاده دراین ازمون متن های داستانی-مقاله ای-اطلاعاتی وادبی می باشد.

برگرفته از:(سایت پژوهشگاه مطالعات بین المللی وزارت اموزش وپرورش)

و:(خبرگزاری مهر)

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی 1389ساعت 21:51  توسط سرگروه پایه دوم - مهران یوسفی  | 

نکات قابل توجه برای آموزش مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی(اول تا پنجم)

آموزگاران محترم دوره ابتدایی با مطالعه متن فوق می توانند با روش و مراحل تدریس مفاهیم ریاضی آشناشوند 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی 1389ساعت 20:53  توسط مدیرگروه آموزشی ابتدایی - سیدعلی موسوی   | 

راهنمای تنظیم کارنامه ارزشیابی توصیفی در پایه اول ابتدایی

آموزگاران محترم پایه اول جهت کسب آگاهی برای تنظیم کارنامه به ادامه مطلب مراجعه نمایند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 20:56  توسط مدیرگروه آموزشی ابتدایی - سیدعلی موسوی   | 

قابل توجه آموزگاران محترم پایه پنجم در مدارس شبه قاره هند

ضمن آرزو ی توفیق برای شما همکاران ارجمند، پیرو دستورالعمل گروه های آموزشی سرپرستی شبه قاره، ۲ درس انتخابی توسط سرگروه،جهت اطلاع همکاران و اقدام لازم به شرح ذیل  اعلام می گردد.خواهشمند است بر اساس فرم های ارسال شده اقدام نموده و تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹به ایمیل سرگروه ارسال نمایید.ضمنا سه درس انتخابی توسط خود همکاران را نیز تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹تهیه و ارسال نمایید.

کرامت محمدی          تاریخ درس ۹                           علوم  صفحات ۵۲ و ۵۳ 

بهنام آقایی               جغرافیا درس ۱۰                       علوم صفحات ۶۶ و ۶۷

معصومه حسن پور    تاریخ درس ۱۱                          بخوانیم درس ۱۵

فریده احمدی            علوم درس صفحات ۷۸ و۷۹         ریاضی درس صفحات ۸۶ و ۸۷ 

مهران یوسفی           جغرافیا درس ۱۳                        بخوانیم درس ۱۴

کاظم کمال               مدنی درس ۴                            ریاضی صفحات ۶۸ و ۶۹

محمد رضا عمادی    هدیه های آسمان درس۱۱             ریاضی صفحات ۸۲ و ۸۳

کاشی نوش آبادی    هدیه های آسمان درس ۱۰              مدنی درس ۷                                            

                                              با تشکر  

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم دی 1389ساعت 18:0  توسط سرگروه پایه پنجم- حمید روستائی فارسی  | 

قابل توجه آموزگاران محترم پایه دوم ابتدایی درمدارس شبه قاره هند

باعرض سلام وخسته نباشیدبه محضرهمکاران محترم گروه اموزشی بایه دوم ابتدایی باتوجه به

دستورالعمل گروههای اموزشی بدینوسیله ۲درسی که ازطریق  سرگروه می بایست انتخاب و

اعلام گرددبه شرح زیرمی باشد.خواهشمنداست براساس فرم ارسالی سربرستی محترم اقدام

لازم به عمل اورده وحداکثرتا تاریخ۳۰/۱۱/۸۹به ایمیل سرگروه ارسال نمایید.ضمنأ۳درسی که به

انتخاب همکاران محترم می باشدرانیزتا تاریخ۱۰/۱۲/۸۹تهیه وارسال نماییدتابه نام شمادروبلاگ

گروههای اموزشی شبه قاره قرارگیرد.               قبلأازهمکاری شماسباسگزاری می شود

                                                                سرگروه بایه دوم ابتدایی

ایرج شاهسوند  ریاضی صفحات۱۰۲و۱۰۳  بخوانیم درس۵

رقیه اسدی      ریاضی صفحات۷۳و۷۴     علوم صفحات۱۹و۲۰و۲۱

مرضیه احمدی  هدیه درس۱۷          بخوانیم درس۲۲

فریده احمدی    ریاضی صفحات۳۸و۳۹    بخوانیم درس۱۱

حلیمه رحمانی ریاضی صفحات۹۶و۹۷    علوم صفحات۳۷و۳۸

روح ا...امیدی   علوم صفحات۳۲و۳۳    بخوانیم درس۱۴

منورطالب زاده    ریاضی صفحات۱۳۱و۱۳۲و۱۳۳    هدیه درس۵

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:36  توسط سرگروه پایه دوم - مهران یوسفی  | 

معرفی سرگروه اموزشی بایه دوم ابتدایی

باسلام واحترام

خداراشاکرم که توفیقی حاصل شدتاازدانستنی ها وتجارب همکاران عزیزاستفاده نمایم.

امیدوارم بتوانم به نحومطلوب وظیفه ی خودراکه انعکاس مطالب شماست انجام دهم.

لذاازهمکاران محترم دعوت می شودباارسال مطالب علمی اموزشی وبیشنهادات ارزنده

مارایاری دهند.

مهران یوسفی اموزگاربایه دوم مجتمع اموزشی کویته وسرگروه بایه دوم ابتدایی شبه قاره

ایمیل mehran0099@yahoo.com

شماره تماس ۰۰۹۲۳۳۶۸۴۴۵۸۶۷

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 14:15  توسط سرگروه پایه دوم - مهران یوسفی  | 

قابل توجه آموزگاران محترم پایه سوم درمدارس شبه قاره هند

با عرض سلام و خسته نباشید به محضر همکاران محترم گروه آموزشی پایه سوم دوره ابتدایی مجتمع های آموزشی شبه قاره  با توجه به دستور العمل گروههای آموزشی بدینو سیله ۲ درسی که از طریق سر گروه می بایست انتخاب و اعلام گردد به شرح زیر به اطلاع می رساند خواهشمند است بر اساس فرم ارسالی سرپرستی محترم مدارس شبه قاره، اقدام لازم بعمل آورده و تا تاریخ 10/11/89  دروس مربوطه را به ایمیل سر گروه ارسال نمایید. ضمنا ۳ درس که در اختیار همکاران محترم می باشد را نیز حداکثر تا تاریخ 10/12/89تهیه وارسال نمایید . قبلا از همکاری شما سپاسگزاری می شود .

 

     سرگروه پایه سوم ابتدایی مدارس شبه قاره

                          حرمت یادگاری

 

          فهرست دروس جهت ارایه مطلب

ایرج شاهسوند علوم تجربی صفحات 109 و  110 و درس سیزدهم کتاب بخوانیم

رقیه اسدی  درس ریاضی صفحات 124 و 125 و درس نهم تعلیمات اجتماعی

بتول رستگار مقدم  درس علوم تجربی صفحات 76 و77 و درس ریاضی صفحات 64-62

محمد رضا عادی درس نهم کتاب بخوانیم وصفحات 46-44 درس علوم تجربی

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی 1389ساعت 8:37  توسط سرگروه پایه سوم- حرمت یادگاری  | 

فرم ارزشیابی قرآن پایه اول

فرم را در ادامه ی مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی 1389ساعت 8:17  توسط مدیرگروه آموزشی ابتدایی - سیدعلی موسوی   |