گروه آموزشی دوره ی ابتدایی

هماهنگ کننده فعالیت های علمی و آموزشی مدارس ابتدایی ایران در سرپرستی شبه قاره هند

راهنمای تنظیم کارنامه ارزشیابی توصیفی در پایه اول ابتدایی

بسمه تعالی

راهنمای تکمیل کارنامه ی ارزشیابی توصیفی (کیفی)

با توجه به فرا رسیدن امتحانات نوبت اول جهت تکمیل کارنامه ی کیفی (گزارش پیشرفت تحصیلی ) راهنمای تکمیل کارنامه به پیوست ارسال می گردد.همکاران محترم می توانند از کارنامه ارسالی که یک الگوی پیش نهادی است جهت تکمیل کارنامه استفاده نمایند. لذا آموزگاران بر اساس عملکرد هر دانش آموز به این امر بپردازند.

1- برای تکمیل کارنامه ی ارزشیابی کیفی(گزارش پیشرفت تحصیلی) می توان ازاطلاعاتی که ازابزارهای مختلف           جمع آوری شده است اقدام نمود. ازجمله:

الف) پوشه کار: کلیه مستندات و مدارک موجود در پوشه کار به جز (فرم های خود سنجی و همسان سنجی) را بررسی و در مجموع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مد نظر قرار می دهیم.

ب) دفتر ثبت مشاهدات: این دفتر هم به عنوان یکی از ابزارهای جمع آوری اطلاعات که شامل عملکرد درسی ،بررسی فهرست چک لیست های مختلف و مشاهدات رفتار و عملکرد دانش آموزان می باشد تکمیل می گردد.

2- داوری در خصوص میزان تحقق انتظارات (منظور تکمیل نمودن بندهای کارنامه ی ارزشیابی کیفی است)

در مرحله داوری معلم باید نشانه های تحقق انتظارات را در شواهد جمع آوری شده جستجو کند. به عنوان مثال هنگامی که معلم می خواهد درباره ی زیبا نوشتن دانش آموز داوری کند باید نشانه های زیبا نوشتن را در نظر داشته باشد و با توجه به این نشانه ها شواهد را بررسی کند. اگر این نشانه ها در حد توقع و انتظار معمول بود .عبارت در حد انتظار ،اگر کم و بیش ضعف هایی در عملکرد دانش آموز دیده شد عبارت نزدیک به حد انتظار و اگر ضعف های جدی مشاهده شد عبارت نیاز به تلاش بیشتر درج می گردد.نمونه ی کارنامه ی مذکور در سیستم رایانه ای ثبت می گردد.

راهنمای تکمیل فرم ویژگی های عمومی

در این بخش 3 حیطه عاطفی ،جسمانی و اجتماعی دانش آموز بررسی می شود.تلاش بر این است که مشکلات کمتر طرح و برجسته شود یعنی به جنبه های مثبت کودک توجه شود. در عین حال ضعف های کودک نه برای توبیخ و تحقیر یا بزرگ نمایی ، بلکه برای پیگیری و بهبود وضعیت وی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت گزارش وضعیت دانش آموز در حیطه های مذکور به صورت توصیفی بر اساس چک لیست های تکمیل شده انجام می گیرد.

راهنمای فعالیت های برجسته دانش آموز

در این قسمت برخی فعالیت های برجسته دانش آموز توصیف می شود از جمله مشارکت ها،فعالیت های علمی و درسی ، فعالیت های هنری ،حضور در تیم های ورزشی مدرسه ،مسئولیت های ویژه ای که دانش آموز ،بعهده گرفته و به خوبی آن را انجام داده است ومانند این ها.

لازم به ذکر است که فعالیت هایی برجسته تلقی می شود که بالاتر از حد انتظار باشد. همچنین نیازی نیست که این بخش برای تمام دانش آموزان تکمیل شود.

راهنمای تکمیل فرم توصیه های معلم

معلم باید بعد از شناخت دقیق مشکل در کارنامه ی ارزشیابی کیفی به منظور رفع و یا بهبود آن برنامه ها و فعالیت هایی را پیش بینی نماید.

الف: ویژگی های عمومی

جسماني

نوبت اول

عادت های مطلوب جسمانی مانند درست نشستن هنگام نوشتن، درست راه رفتن و دویدن را کسب نموده و مشکل جسمانی خاصی ندارد. مرتباً با خود تغذیه و میان وعده دارد و به این موضوع اهمیت می دهد.سالم و با نشاط است.

نوبت دوم

 

 

 

اجتماعي

نوبت اول

بدون اجازه به وسایل دیگران دست نمی زند. به دیگران اجترام می گذارد و با همکلاسی ها و معلمان و عوامل مدرسه محترمانه برخورد می کند. از اشتباهات خود عذرخواهی می کند و رفتار پرخاشگرانه ای از خود نشان     نمی دهد.  در بحث ها و گفتگو ها شرکت فعالانه دارد. در جمع راحت است و فردی اجتماعی است.

نوبت دوم

 

 

 

عاطفي

نوبت اول

بسیار مهربان و صمیمی است. دوستانش را دلسورانه کمک می کند. به خوبی با دیگران رابطه برقرار می کند. راحت است و خیلی زود با دیگران دوست می شود.از علاقه مندی وی در درس هنر می توان در انجام تکالیف گوناگون بهره گرفت.

نوبت دوم

 

 

 

 

ب: فعاليت هاي برجسته دانش آموز

نوبت اول

انجام کارهای عملی و کاردستی و انجام آزمایشات کلاس توانا است و مهارت کافی دارد و همیشه به دیگران کمک می کند. از مثال های متعدد در پاسخ هایش استفاده می نماید. (قدرت تفهیم بالا)

نوبت دوم

 

 

 د: توصيه هاي معلم

نوبت اول

اولیای گرامی می توانند با در اختیار گذاشتن روزنامه و یا مجلات مورد علاقه ی دانش آموز و تمرین هجا و جمله نویسی ، خواندن را تقویت نمایند. جمع و تفریق را با استفاده از مهره و بصورت داستان در اوقات فراغت تمرین نماید.

نوبت

 

 

 

 ه : تأئید و تصمیم

نوبت اول                                                                                

           آموزگار کلاس:                                      مدیر دبستان:

                                                                                                             امضا                                                            امضا

نوبت دوم

               آموزگار کلاس:                                         مدیر دبستان:

                    امضا                                                            امضا

دانش آموز براساس بررسی های کلی می تواند به پایه بالاتر ارتقا یابد

نظر شورای مدرسه

 

 

 

و: نظر والدین

نوبت اول

 

 

نوبت دوم

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:56  توسط مدیرگروه آموزشی ابتدایی - سیدعلی موسوی   |