گروه آموزشی دوره ی ابتدایی

هماهنگ کننده فعالیت های علمی و آموزشی مدارس ابتدایی ایران در سرپرستی شبه قاره هند

خلاصه طرح درس هدیه های آسمان پایه چهارم

عنوان درس و دوره تحصیلی: تیمم کلاس چهارم              نام ونام خانوادگی      عمادی

از مجتمع آموزشی:  حیدر آباد


هدفهای اصلی این درس عبارتند از

-فرهنگ سازی نماز در حساسترین دوره زندگی فرزندانمان

-آشنا نمودن دانش آموزان بابخشی از احکام نماز

-تاکید بر به  جا آوردن نماز در هر شرایطی ودر هر مکانی


اینجانب مطالب این درس را اینگونه ارائه می نمایم :ابتدا احکام اصلی نماز و به حصوص وضو  وشرایط آن را که دانش آموز در سال گذشته با آن آشنا شده است  را یاد آوری می کنم وسپس شرایطی را که ممکن است در آن قرار گیریم و آب برای وضو نباشد از دانش اموز سوال می کنم .سپس راه چاره ای را از دانش آموز می خواهم که حال در این شرایط تکلیف ما چیست ؟سپس با توجه به جواب دانش آموزان مطالب درسی را جمع بندی کرده و آموزش تئوری را در کلاس ارائه می کنم سپس با دانش آموزان به حیاط رفته و دانش آموزان عملا تیمم می کنند.


نکات قابل توجه اساسی گه در تدریس این درس باید مورد تاکید قرار گیرد : تاکید بر چگونگی وضعیت و ترتیب مراحل تیمم


دو سوال اساسی همراه باپاسخ

- چه موقع  تیمم میکنیم ؟ در مواقعی که آب در دسترس نباشد یا برای بدن ضرر داشته باشد تیمم می کنیم

- تیمم بر چه چیزهایی صحیح است ؟ بر روی خاک که شرایط خاص خود را نیز دارد همچنین روی سنگ

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:57  توسط سرگروه پایه چهارم- سردار اسدی  |