گروه آموزشی دوره ی ابتدایی

هماهنگ کننده فعالیت های علمی و آموزشی مدارس ابتدایی ایران در سرپرستی شبه قاره هند

مفهوم، اهمیت و فواید وسایل کمک آموزشی

1- مفهوم ٬ اهمیت و فواید وسایل کمک آموزشی

2- موارد استفاده ی چرتکه افقی و عمودی در آموزش ریاضی دوره ابتدایی

مفهوم وسایل کمک آموزشی :

وسایل کمک آموزشی ادوات و اشیایی می باشند که در کنار رسانه های آموزشی برای تفهیم بهتر یا بیشتر موضوع برای فراگیران به کار می روندو وسایل کمک آموزشی همانطوری که از عنوان آنها بر می آید کار کمک به فرآیند آموزش و تدریس را انجام می دهند. هر قدر کاربرد وسایل کمک آموزشی غنی تر باشد یادگیری با سهولت بیشتر و در زمان کمتری صورت می گیرد. عدم کاربرد وسایل در عین حال که آموزش را متوقف نمی کند به طولانی تر شدن زمان آموزش و دشوارشدن یاد دهی – یادگیری می انجامدیا به طور خلاصه می توان گفت هر چه که بتواند کیفیت تدریس و یادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک به آموزش است.

اهمیت وسایل کمک آموزشی :

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط متخصصین در این خصوص از طریق تدریس معمولی تنها 30 درصد از مطالب مورد تدریس یاد گرفته می شود و در حالی که با استفاده از وسایل به طور صحیح میزان یادگیری تا 70 درصد افزایش می یابد. قسمت اعظم یادگیری در انسان از طریق حس بینایی و درصد کمی توسط سه حس شنوایی و لامسه و بویایی صورت می گیرد.

فواید استفاده از وسایل کمک آموزشی:

1-بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد .

2- تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می دهد که از راههای دیگر امکان ندارد.

3-آموزش را با قدرت بیشتری عملی می سازد.

4-مهارتی را به  طور کامل و موثردر دانش آموزان ایجاد خواهد کرد.

5- بالا بردن سرعت و عمق یادگیری .

6- اساس لازم برای یادگیری تدریجی و تکمیلی را آماده می سازد و در نتیجه یادگیری را دائمی می کند

7-ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتر و اصلاح یادگیری نادرست.

8- باعث می سود دانش آموزان از همه ی حواس خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند.

موارد استفاده از چرتکه افقی و عمودی در آموزش ریاضی دوره ابتدایی :

الف- موارد استفاده در پایه اول : برای تدریس مفاهیم زیر به کار می رود

1- آشنایی با مفهوم چپ و راست و بالا و پایین

2- تعلق و عدم تعلق

3- تناظر یک به یک

4- مفهوم دنباله ی اعداد

5- تساوی

6- کمتری و بیشتری

7-معرفی صفر به عنوان مجموعه تهی

9-معرفی صفر به عنوان عضو خنثی در عمل جمع

10- تفریق

11- مجهول یابی

ب- در پایه دوم برای تدریس مفاهیم زیر به کار می رود.

1- مقایسه اعداد یک رقمی

2-خاصیت شرکت پذیری عمل جمع

3- جمع های اساسی

4- تناظر جمع و تفریق

5-جمع دو رقمی

6- شناخت مضربهای 2و3و5و اعداد زوج و فرد.

7- جمع اعداد سه رقمی

8- تفریق اعداد دو رقمی

9- آشنایی با مفهوم ضرب

پ موارد استفاده در پایه سوم

1- خواندن و نوشتن اعداد چهار رقمی

2- مفهوم ضرب

3- رابطه ی ضرب و تقسیم

4- جمع و ضرب و مفهوم چند برابر

5- نمودار ستونی

6- خواص ضرب

7- مجهول یابی در ضرب

8- خاصیت توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع

9- قابلیت تقسیم و تقسیم با باقیمانده

10- مضرب های یک عدد

11- مفهوم کسر

د- موارد استفاده در پایه چهارم :

1- عدد نویسی و ارزش مکانی

2- خاصیت شرکت پذیری عمل ضرب

3- تقسیم با باقیمانده

4- امتحان درستی تقسیم

5- کسر های مساوی

ر- موارد استفاده در پایه پنجم

1- کسر متعارفی ضرب عدد صحیح در کسر

2- کسر متعارفی کسر در کسر

 

 

                                                                                تهییه کننده : علی اسحق نیموری

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:56  توسط مدیرگروه آموزشی ابتدایی - سیدعلی موسوی   |