گروه آموزشی دوره ی ابتدایی

هماهنگ کننده فعالیت های علمی و آموزشی مدارس ابتدایی ایران در سرپرستی شبه قاره هند

امتحان علوم پایه پنجم نوبت اول

نام و نام خانوادگی ...................                      به نام خدا                                    نوبت اوّل

پایه ی پنجم                                             وزارت آموزش و پرورش                         زمان:60دقیقه

امتحان: علوم تجربی                                  مجتمع آموزشی کراچی                        دی ماه :  88

 

بارم

                                    پاسخ درست را با علامت × مشخّص کنید.

ردیف

5/0

-براي مشاهده دقيق تر، استفاده  از كدام  اندام حسي بهتر است؟ 

الف ـ همه اندام هاي حسي□             ب ـ پوست□          ج ـ چشم□             د ـ گوش□

1-

5/0

 -کدام گروه از موارد زیر ، همگی ترکیب هستند ؟

الف ـ آب ، آهن ، ئیدروژن□               ب ـ مس ، روی ، نشاسته □

ج ـ یخ ، آهن ، قند□                      د ـ شکر ، بخار آب ، شيشه□ 

2-

5/0

-ربايش مولكولي در كدام يك از مواد زير بيشتر است؟

الف) اكسيزن □     ب)آلومينيم□                  ج) جيوه□             د) عطر□              

3-

5/0

  كدام يك از جانداران زير مدت زمان بيشتري است كه بر روي زمين زندگي مي كنند؟

الف)گياهان□           ب) پرندگان□                 ج)خزندگان □                 د)پستانداران□

4-

5/0

- از کدام سطح شیب دار با نیروی کمتری می توان بالا رفت؟
الف )طول 3 متر ارتفاع1متر □               ب ) طول 3 متر ارتفاع ۲متر □        

  ج ) طول 3 متر ارتفاع2متر□                د ) طول 2 متر ارتفاع2متر□                

5-

5/0

- در كدام هوا امكان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

    الف: هواي آفتابي و خشك □                             ب: هواي ابري و مرطوب□

   ج:  هواي آفتابي قبل از باران □                          د: هواي آفتابي پس از باران□

6-

5/0

-در كدام وسيله انرژي الكتريكي به حركتي تبديل مي شود ؟

الف :پلوپز برقي □         ب : اطو برقي□       ج :بخاري برقي□        د : آسياب برقي□

7-

 

                              در ست یا غلط بودن هر یک را با علامت (   ×  ) مشخّص کنید

 

5/0

   به كمك عدسي مي توان تصوير اجسام را بر روي پرده نمايش داد.   ص  □    غ□                                                        

8-

5/0

هرچه جسم به تكيه گاه نزديكتر باشد نيروي كمتري لازم است.        ص□                   غ□                                                

9-

5/0

    تبخير آب يك نوع تغيير فیزیکی است.                   ص □            غ□

10-

5/0

  مولکو ل های آب از دو اتم ییدروژن ویک اتم اکسیژن تشکیل شده است ،پس آب ترکیب است.ص □     غ□

11-

 

                                          در جاهای خالی کلمات مناسبی قرار دهید.

 

5/0

    وقتی نظر خودرا در مورد موضوع یا پدیده ای بیان می کنید به این کار شمارا....................................می گویند.           

12-

5/0

نام علمي زنگ آهن ................................................ است.     

13

5/0

  در موتور الكتريكي انر‍‍‍ژي ........................................ به انرژي حركتي تبديل مي شود.

14-

 

                                           نوع تغييرات زير را مشخص كنيد

 

25/1

  تراشيدن مداد  (.............................. )           زرد شدن برگ درخت  (.......................... )        پختن غذا ( ...............................)        آرد كردن گندم (............................. )             حل كردن شكر در آب (........................... )

15-

 

                                                 مفاهيم زير را تعريف كنيد.

 

75/0

 

75/0

 

75/0

 

75/0

 

 تغيير شيميايي:...............................................................................................

  فسیل : .....................................................................................................

 مولكول : ..................................................................................................

 ماشین : ................................................................................................

16-

 

17-

 

18-

 

19-

 

                                     سئوالات زیر را به طور کامل پاسخ دهید.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

  نام و کاربرد هرکدام از وسایل زیر را بنویسید

  تصیر تلسکوپ  ...............تصیر دوربین شکاری  .............  تصیر دوربین عکاسی ............ تصویر میکرسکوپ              نام :.................

    کاربرد..................                      ...................

         ............................... ....        .................                                                                                                          

 

 

 

 

20-

5/1

 

  برای هر نوع از اهرم های زیر یک وسیله نام ببر.(شکل رسم شود)  

                             

       نوع اول (تکیه گاه در وسط..........         نوع دوم (جسم در وسط) .........      نوع سوم(نیرو در وسط)         ..............

 

21-

5/1

کا نون عدسی را تعریف کرده و شکل آن را رسم کنید.

 

 

 

 

 

 

22-

5/1

زمین شناسان با مطالعه ی سنگ های رسوبی چه اطّلاعاتی به دست می آورند؟

 

 

 

 

23-

1

رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟

 

 

 

 

24-

25/1

 آیا مولکول ها دارای حرکت هستند؟ اگر چنین است با توضیح آزمایشی آن را ثابت کنید.

 

 

 

 

 

25-

 

                                                                                                                                                                                                                                (( موّفّق وسر بلند باشید))
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ساعت 22:53  توسط مدیرگروه آموزشی ابتدایی - سیدعلی موسوی   |